Category Archives: RELIGION

ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੲਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ……!

ਿੲੱਕ ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਚ ਿੲੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਾਲਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਸਤਿਕ ਨੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਿੲਹ ਸਫਰ ਛੇਤੀ ਗੁਜਰ ਜਾਏਗਾ। ਕੁੜੀ ਨੇਂ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਨੇਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ” ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੲਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ”